Prijava kršitve
Varna uporaba aplikacije V primeru, da ne želite razkriti svoje identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne oddate takšnih podatkov, ki bi vas osebno lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v aplikacijo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki. Obdelovanje osebnih podatkov Upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper – Capodistria, telefon: +386 5 664 12 60. Aplikacijo InterŽvižgač, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo osebni in drugi posredovani podatki, zagotavlja in vzdržuje Trusty AG, Zug, CH, za družbo Intereuropa d.d. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Zabec.net d.o.o. v Sloveniji. Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih in drugih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri koncernu Intereuropa in Trusty AG, Zug, CH. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni in drugi podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje kršitev, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja.
Prosimo vas, da za potrebe učinkovitejše obdelave vaše prijave ali vprašanja označite ali napišete, na katero družbo v koncernu Intereuropa se vaša prijava ali vprašanje nanaša.
Prosimo, izberite družbo, na katero se vaša prijava ali vprašanje nanaša. Če je primerno, lahko izberete več družb. *
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Hrvaška
Hrvaška
Bosna in Hercegovina
Srbija
Črna Gora
Kosovo
Makedonija
Albanija
Ukrajina
Ukrajina
Drugo
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Opis kršitve *
Prosimo, opišite okoliščine kršitve, predvsem za kakšno kršitev gre, kako je do nje prišlo in katere osebe so bile v njej udeležene.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Pred pripenjanjem preverite metapodatke v datotekah, ki lahko razkrijejo vašo identiteto. Predlagamo, da nam dokumente pošljete v pdf formatu ali pa v fizični kopiji na naslov Intereuropa d.d. s pripisom vašega uporabniškega imena, ki vam bo dodeljeno ob zaključku oddaje prijave.
Prijavo lahko oddate anonimno, lahko pa nam posredujete vaše podatke, kar nam bo olajšalo medsebojno komunikacijo. V obeh primerih vam bosta v nadaljevanju dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju uporabite pri prijavi za sledenje vaši prijavi. Anonimne prijave bomo obravnavali po enakem postopku kot prijave, v katerih prijavitelj razkrije svojo identiteto.
Varovanje zaupnosti: brez vašega izrecnega soglasja vaše identitete ne bomo razkrili osebam, ki niso neposredno zadolžene za obravnavanje vaše prijave, razen v primerih, ko bi to zahtevali pristojni državni organi.
Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri koncernu Intereuropa in Trusty AG, Zug, CH. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje kršitev, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja. Kot posameznik imate pravico seznaniti se z vašimi osebnimi podatki, ali jih prejeti v splošno strojno berljivi elektronski obliki, posredovati popravke in pod pogoji Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zahtevati omejitev obdelave. Pravica do izbrisa je omejena z zakonitim interesom, kot je naveden zgoraj. Zoper obdelavo je dopustna pritožba Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
Prosimo, vnesite vaše podatke v predvidena okenca:
Stran 1 od 1